LUDNOŚĆ

Liczba ludności w Tajlandii wynosi około 67 milionów. Wśród społeczeństwa zamieszkującego ten wielonarodowościowy kraj około 75% to Tajowie, a 14% to silnie zasymilowana ludność pochodzenia chińskiego.

Pozostali mieszkańcy to muzułmańscy Malajowie zajmujący głównie południową część kraju, a także Szanowie i Kajanowie, których kobiety noszą na szyjach charakterystyczne metalowe obręcze. Tajlandię zasiedlają także plemiona górskie, które zostały podzielone na około dwadzieścia grup. Ich przedstawiciele zachowują własne zwyczaje, wierzenia, a także stroje etniczne, co stanowi dużą atrakcję turystyczną.

Wśród zawodów cieszących się największym powodzeniem znajdują się te związane z leśnictwem, rolnictwem i rybołówstwem – w tym obszarze znajduje zatrudnienie 45% ludności. W przemyśle zatrudnionych test natomiast 19,5 %, w usługach 33,7%, a zaledwie 1,8% to bezrobotni.

Dodaj komentarz

© 2023: Tajlandia | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress